Devalvācija

Posted on

Vārdu “devalvācija” lieto fiksēta valūtas kursa valūtām, ar to saprotot fiksētā valūtas kursa maiņu, ko ar savu lēmumu un mērķtiecīgi maina centrālā banka. Brīvi peldoša kursa valūtas (tāds ir arī eiro) banka nedevalvē ar savu lēmumu, bet valūtas kursu nosaka situācija valūtas tirgū jeb, citiem vārdiem sakot, valūtas pieprasījums un piedāvājums. Relatīvi ja valsts ekonomika apsteidz otras valsts ekonomiku, tad tās valūta nostiprinās, taču īsākā laika periodā valūtas kursu ietekmē piedāvājums un pieprasījums valūtas tirgū, kurš saistīts ar ikdienas kapitāla plūsmām.

Ļoti būtiska budžeta pozīcija ir degvielas cena, jo, tai sadārdzinoties, jūtami aug dažādu pakalpojumu cenas, piemēram – izdevumi ceļu būvei, apkurei, elektroenerģijai (līdz ar to arī augstākas kļūst izmaksas ražošanas nozarē un gala produktos, piemēram pārtikai), Neatliekamās Medicīnas dienesta un Ugunsdzēsības pakalpojumi, medikamenti slimnīcu pacientu vajadzībām un kompensējamie medikamenti. Ja ES līdzfinansējuma projektu īstenošanai resursi tiek importēti, tad šo fondu apguve Latvijas ekonomikas stimulēšanai kļūtu dārgāka.

Devalvācijas rezultātā valsts parādu apmaksas izdevumi kļūtu lielāki, jo automātiski pieaugtu Latvijas ārējā parāda un procentu maksājumi. Ja sadārdzinās imports, „cieš” citas valsts pozīcijas. Devalvācijas rezultātā iedzīvotāju ienākumi kļūst mazāk vērtīgi, pat turpinot saņemt naudu iepriekšējā apmērā. Tik ļoti no ārējiem apstākļiem atkarīgai un mazai valstij kā Latvija , saimniekot saskaņā ar izdevumiem ir akūti svarīgi. Ja valsts to nespēj, tad notiek nevis naudas uzkrājums, bet dzīvošana uz parāda. Stabilitāti un labklājību var panākt tikai palielinot ražošanu, par galveno mērķi un prioritāti ražošanā izmantojot pašu mājās ražotās izejvielas. Līdz ar to uzņēmums būs mazāk atkarīgs no devalvācijas. Ja samazinās ražīgums, neizbēgami samazinās labklājības. Naudas devalvācija savā ziņā ir kaitniecība tautsaimniecība.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.